Algemene voorwaarden

Waarborg gehuurde auto

Er dient bij aanvang van de huurperiode een minimale borgsom te worden voldaan. De waarborg van een personenauto bedraagt € 150,- en van een personen- en/of vrachtbus € 300,- . De borgsom kan alleen per pintransactie worden voldaan. Mocht het voertuig meer dan 7 dagen achtereen worden gehuurd, dan zal de waarborg gelijk zijn aan het begrote huurbedrag. Deze dient (ook) vooraf betaald te worden. 

Gebruik gehuurde auto

Het voertuig dient gebruikt te worden voor het doel waarvoor deze bestemd is en mag niet gebruikt worden voor het deelnemen aan autosportactiviteiten, vervoer van goederen en/of personen in strijd met de douanewetten en andere wettelijke bepalingen van de landen waar het voertuig zich op dat moment bevindt.  De huurder/bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. De voertuigen mogen evenmin bestuurd worden door  mensen onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Snelheidsovertredingen en bekeuringen zijn voor eigen rekening en worden altijd verhaald op de huurder. Ook mag het maximaal vastgestelde laadvermogen, de dak- en trekhaakbelasting niet worden overschreden.  De huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor het gehuurde voertuig en dient bij deelname aan verkeer altijd aanwezig te zijn bij het gehuurde voertuig.

Eigen risico

Alle voertuigen van TCR Autoverhuur zijn WA verzekerd. Het eigen risico voor een personenauto is € 750,- en voor een personen- en/of vrachtbus € 1150,- per gebeurtenis. Voor personen onder de 23 geldt een verdubbeling van het eigen risico. Uitgesloten van verzekering en voor volledige eigen risico van de huurder zijn schade ten gevolge van overschrijding van laadvermogen, overbelasting van de laadklep, dakschade en schade ontstaan door overige genoemde punten bij “GEBRUIK VOERTUIG”. Let op: In verband met de tachograafwet in Duitsland, voor voertuigen boven de 1800 kg is de urenregistratie voor de huurder verplicht. Onze vrachtbussen met laadklep dienen aan deze tachograafwet te voldoen. De huurder is zelf verantwoordelijk voor deze registratie. 

Schade 

Neem bij schade zo spoedig mogelijk contact op met TCR Autoverhuur. Wij zijn 7 dagen per week geopend en van 06:00 uur tot 23:59 uur telefonisch bereikbaar (0572-358888). Bij een ongeval of schade dient altijd het EUROPEES SCHADEFORMULIER (deze bevindt zich in het boekje met voertuigdocumenten) volledig ingevuld te worden, dus vóór- en achterzijde. Waarschuw de politie en maak (eventueel) foto’s van de situatie. Bij schade in het buitenland dient een duplicaat van de groene kaart van de tegenpartij opgevraagd te worden. Al deze formulieren dienen aan het einde van de huurperiode ingeleverd te worden bij TCR Autoverhuur. 

Pech onderweg (Nederland) 

De huurder is zelf verantwoordelijk voor regelmatige controle van de technische staat van het voertuig, zoals het oliepeil, koelvloeistofpeil en de bandenspanning. Bij een lekke band is de huurder zelf verantwoordelijk voor het verwisselen van het wiel. Wanneer er tijdens de huurperiode defecten of technische storingen aan het voertuig ontstaan, gelieve direct contact op te nemen met TCR Autoverhuur. Wij helpen met het vinden van een passende oplossing. 

Schade en pech onderweg (Europa) 

De huurder dient vooraf te vermelden of hij/zij met het gehuurde voertuig naar het buitenland gaat. Mocht u een personenbus huren en naar het buitenland gaan dan kan TCR Autoverhuur u een “Pechhulp Service Europa” aanbieden. Deze pechhulp service kost € 15,- per huurperiode en is alleen geldig in Europa (exclusief Nederland). Mocht de huurder hier geen behoefte aan hebben, dan is hij/zij zelf verantwoordelijk voor eventuele pechhulp en alle bijkomende kosten (vervangend vervoer, afsleepkosten etc.) 

Diefstal 

Bij diefstal of verduistering van het gehuurde voertuig dienen de autosleutels binnen de afgesproken huurperiode ingeleverd te worden bij TCR Autoverhuur. Wanneer de autosleutels ontbreken, is de huurder zelf aansprakelijk voor de dagwaarde van het gehuurde voertuig. 

Brandstof 

Het voertuig wordt met een volle tank afgegeven en dient ook weer afgetankt ingeleverd te worden. De  huurder is zelf verantwoordelijk voor  het tanken van de juiste brandstof (zie binnenzijde brandstofklep). 

Inleveren voertuig 

Wees zuinig op de voertuigen,  het is ten strengste verboden te roken in de voertuigen. Lever het gehuurde voertuig weer netjes en schoon in. Mocht er na afloop geconcludeerd worden dat deze regels niet nageleefd zijn,  dan worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Het gehuurde voertuig dient ALTIJD ingeleverd te worden  bij het uitgiftepunt van TCR Autoverhuur op de afgesproken tijd en datum. Wordt hieraan niet voldaan, dan worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht aan de huurder.
Bij inlevering van het voertuig buiten de openingstijden blijft de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal tot het tijdstip van inname door een medewerker van TCR Autoverhuur. Het voertuig dient te worden ingeleverd met alle banden, gereedschappen, autopapieren, accessoires en verdere uitrusting welke aanwezig waren bij uitgifte van het voertuig.

TCR Groep